Inschrijvingsformulier De Lustige Gans

Vul onderstaande gegevens in en klik op 'Schrijf me In!'. Het bestuur krijgt een mailtje, je krijgt zelf een kopie.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt:

  • 5 euro voor steunend lid of studenten
  • 15 euro voor één persoon.
  • 22,50 euro voor een lid en zijn/haar inwonende partner, of voor een alleenstaande ouder met inwonende kinderen.
  • 30 euro voor twee samenwonende volwassenen en al hun inwonende kinderen.
  • 30 voor een ere-lid

Werkjaar: 
Voornaam en naam: 
Adres: 
Geboortedatum: 
Telefoon of GSM: 
E-mail adres: 

Gegevens (voornaam en naam, geboortedatum) van de gezinsleden die ook lid worden van De Lustige Gans:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Door lid te worden van De Lustige Gans - Ekeren vzw dient men zich aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement te houden, dat bij het bestuur kan opgevraagd worden.

Ruiterschap:

Ik schrijf over op IBAN BE23 9792 2238 1191, of bezorg dat bedrag aan de penningmeester Ludo Kanora.

Gedaan te , op
Ingevuld en voor waarachtig verklaard door: