Links

District Ekeren

Koninklijke Ganzenrijders Maatschappij Hoevenen

Koninklijke Ganzenrijders Maatschappij Stabroek

De Oude Gans Berendrecht

De Nieuwe Gans Berendrecht

Veteranen en Jonge Ruiters Zandvliet

De Ware Gans Lillo

De Vrije Gans

Gansrijders Grevenbicht (Nederlands Limburg) - Gawstrekkers

Weblog over Gansrijden (Gert Simons)

Weblog met info Gansrijden (Luc Internaut)

Webpagina over onder andere gansrijden (Marc Poelmans)

Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder

Ekerse karnavalsvereniging De Bierpruvers

Traditie in de polderdorpen: ganzenrijden

Fotograaf Lodewijk Deleu inventariseert tradities en immaterieel cultureel erfgoed