Polderdichter
Sinds de oprichting van De Lustige Gans maakte Ludo De Schutter deel uit van de vereniging. Ter ere van het eerste gansrijden in meer dan 70 jaar en verschillende andere gelegenheden schreef hij teksten & gedichten in een sappig Ekers dialect. Hieronder vindt u er enkele terug. 

Polderdichter Ludo De Schutter

† 29-08-2017


 

GAANZERAAIEN IN EIKEREN


Der wassis heel laank geleje in Eikeren een gaansraaiersmaotschappaai. Awel, der is in Eikeren een wonder gebeurt. Nao zevetig jaor zen der vermoedelijk gaansraaiersgeesten gaon rond dwaolen. Des geesten hemme een deel joege keirels bedekt met de maantel der folklore. Dees keirels hemme dej gaansraaiers van over zeventig jaor trug leiven ingeblaozen. Zemme kommen oep straot met de naom 'DE LUSTIGE GANS'  en de clubkleuren zen blaauw en geil.


Ze zen bekan kompleet, der zen twintig ruiters, doktoor, verpleegster(s), snaimeester, en wook ne garde, de man deje da alles in goei baonen moet laajen, en boetes moet maoken ten veurdele van de gaansraaiers. Wadase nog nodeg hemme, da zen sponsors oem de kas aon te spekken oem veur den eerste keer uit de kosten te kommen, want ge wet beste meensen, dagge zelf mej iet nief begint, kost da gewoonlijk geld. Mor ge wet oep veurhaand dagger wa veur trug krijgt.


Want de groten dag is 25 februare 2007, daddis den dag waoroep de folklore van de polder trug in Eikeren tot leiven komt. Daormaai is de traant wook gezet, de polder en zen folklore moet blijven. Stelt aw veur, ze gaon veur de eerste keer maj naor het keizerschap binnen een paor jaoren en brengen de keizer inees maj naor Eikeren. Als da waor zaw zijn was het, het jaor nadien twej keren feest. Dus verschit ni dagge de 25 februare een deel peirden in Eikeren zie verschijnen.


Dat dee peirden met hun stoere ruiters in stoet deur Eikeren trekken om dan rond 15.00 uur oep de mart aon te kommen, oem dan doar de markies, de Stakke, deje asse zen gaon aanduiden over een paor weken geleje in de geburen van Gent, te onttroonen. Want meensen, ik wet ni of datter nog meense zen in Eikeren dej da weten dat de leste keizer van Wilmersdoenk nen inwoner was van Eikeren.


Dus meensen laot zien dagge de gaansraaiers een hart onder de riem stekt, en versier heulle huisen mej blauw en geil ballonnen of slingers, al hangde heulle was buiten, maor alleen maor in blauw en geil he, afgesproke? Komt naor de mart waor dagget spectaokel begint. Dagge aw dan zow hard vuult aongetrokken tot het gaansraaien, twijfelt ni, en weurt lid van een heel plezaante ploeg.


Zijde muzikaant en wilde nen hele dag mej dej plezaante ploeg oeptrekken, en hedde vrinden muzikaanten om een eigen huisorkest te kunnen saomen stellen. Oem dan niks aanders te speulen als liekes van vivan oonze naand, oem dan als eerbetoon aan de nieve keuning, de viva van oonze keuning te speulen, en vaarder nen hele dag veur leute en plezier te zeurgen. Haaj of zaaj deja zeneigen geroepen vuult, geft zen eigen oep bej een van de mannen vant bestuur.


De Lustrum Gans


In 2007 reed men in Ekeren terug de gans

Zeer gemeend en zonder zwans

Voor het eerst met een markies aan de top

Sleurden vijfentwintig man aan de ganzenkop

Ik weet niet of jullie het nog wisten

De eerste koning was Wim Vansteenkiste

Hij trok uit alle macht

Volgens de politie om bijna middernacht

In 2008 zag de lange

De ganzenkop los hangen

Op zijn dravend paard

Heeft Alex Lemaire toen de klus geklaard

Een jaar later was klink klaar

En was Johan Vinck daar

Hij trok de kop heel schoon

En veroverde hij mantel en kroon

In 2010 kwam Frans Mathijssen

De hoogste titel opeisen

Wie word er dit jaar onze koning

Bij onze eerste lustrum kroning


Gansrijden 2016


Op het Christus koning plein

Zal er op 14 februari weer spanning zijn

Waar vjfentwintig ruiters op hun stoere ros rijden

Om zo voor het ganzenkopje te strijden

Maar houd rekening met huidig koning Vranken Joppe

Want in het trekken van ganzenkoppen is hij niet te stoppen

Bij het kindergansrijden won hij ooit al de strijd

Toen was zijn eerste kroon een feit

In 2012 wist hij iedereen te verrassen

En mocht hij zijn tweede kroon passen

Verleden jaar bij het begin als profruiter gedoopt

Maar na een lange strijd dan toch weer die ganzenkop gesloopt

Wie weet gaat hij in 2017 bij het keizerrijden die kop weer pakken

Om dan met mantel en kroon naar Ekeren af te zakken


10 jaar gansrijden in Ekeren


Gesterkt door een ontbijt van eieren en spek

Was de feestelijke klaar om 9.30h voor het vertrek

Om in een feestelijke stoet door Ekeren in de Waterstraat te stoppen

Voor een feestelijk uithalen van koning Joppe

Waar een middagmaal zorgde voor een eind aan honger en dorst

Wat bestond uit drank en peekesstoemp met worst

De muzikanten speelde hun feestklanken met vrucht

En klonk "het leve onze koning" heel dikwijls door de lucht

Om 15.00h werd dan de gans aan de galg gehangen

Na het afleggen van mantel en kroon de strijd aan te vangen

Achttien ronden trekken en sleuren als gekken

Was het wachten naar wie de kop zou trekken

Jef Vansteenkiste scheurde de laatste mazen van het net

Zo werd de ganzennek in zijn blootje gezet

Zes ruiters kregen aan de blote nek nog een kans

Maar de potige duizendpoot trok de kop van de gans

Bij de tonen van "leve onze koning" en een feestelijke kroning

Is Sven Van Lommel onze nieuwe koning


Zonnekoning


Ten tijde van het achtste lustige ganzenjaar

Waren weer vijf en twintig ruiters strijd klaar

Na het optuigen van de paarden had iedereen trek

In een ontbijt van eieren met spek

Om dan in stoet door de straten te gaan, gekleurd in blauw en geel

Met af en toe een halte voor een sanitaire stop en het smeren van een droge keel

Zo bij de regerende koning te arriveren

Die ons allemaal een laatste keer feestelijk zal trakteren

Met koning voorop

Trekken alle ruiters rond 15,00h het strijdtoneel op

Na de dokterscontrole  van de dode gans

Ging iedere ruiter zijn kans

Een massa toeschouwers onder een stralende zon

Konden zien hoe een spanend strijd begon

Na drie uur trekken en sleuren

Zag iedereen het gebeuren

Speelde Luc Peeraer het met een ijzeren greep klaar

Om zich als ZONNEKONING te kronen voor een jaar

dit alles op 9 maart 2014